Изберете език

Дизайнът е от съществено значение за съвременното ни общество и има широк обхват от приложения в различни области. В тази категория ще предложим научните статии, изследвания, доклади и обучения в сферата на дизайна. Поднесената от нас информация има за цел постоянното развитие и подобрение на тази дисциплина.

Научните статии предоставят ценна информация за последните тенденции и иновации в областта на дизайна. Те съчетават академичния подход с практическия опит на експертите, разкривайки нови методи, инструменти и концепции, които подпомагат качеството на проектите и продуктите.

Изследванията в дизайна са насочени към детайлно проучване на определени аспекти на тази творческа област. Анализът им допринася за разбирането на взаимодействието между човека и продукта, както и въздействието на дизайна върху потребителите и обществото като цяло.

Докладите са съставени често след успешно завършени проекти или изследвания и предоставят изчерпателна информация за процеса на създаване и разработка на даден дизайнерски продукт или решение. Те имат ролята да обобщят резултатите и да споделят важни научни открития с обществото.

Обученията в дизайна са създадени с цел да развиват уменията и компетентностите на дизайнерите. От академични програми до работилници и онлайн курсове, обученията в дизайна подготвят ново поколение талантливи професионалисти, осигурявайки им инструментите да се справят с предизвикателствата на съвременния дизайн.

Всички тези източници на знание създават силна основа за постоянно развитие и напредък в дизайнерската индустрия. Чрез тях се насърчава иновативността и създаването на функционални, естетични и устойчиви решения, които обогатяват нашата среда, улесняват и подобряват живота на хората.

ОЧАКВАЙТЕ ПРЕЗ ЕСЕНТА

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН
Мастър клас по Графичен дизайн с Димитър Трайчев
ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН
Мастър клас за Промишлен дизайн със Свилен Гамолов
ПСИХОЛОГИЯТА В ДИЗАЙНА
Лекция и дискусия за ролята на психологията в дизайна.