Изберете език

ОЧАКВАЙТЕ ПРЕЗ ЕСЕНТА

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН
Мастър клас по Графичен дизайн с Димитър Трайчев
ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН
Мастър клас за Промишлен дизайн със Свилен Гамолов
ПСИХОЛОГИЯТА В ДИЗАЙНА
Лекция и дискусия за ролята на психологията в дизайна.